Domján Mónika pszichológus Zuglóban

Az ELTÉ-n végeztem pszichológia szakon 1997-ben, majd munka- és szervezet szakpszichológus másoddiplomát szereztem 1999-ben. 8 évig dolgoztam ezen a területen egy nagy szervezet munkatársaként, miközben érdeklődésem egyre inkább a készség- és személyiségfejlesztés felé fordult, ezért ebben az irányban képeztem tovább magam. 2005-2012. között trénerként, szervezetfejlesztőként dolgoztam, közben 2009-ben elkezdtem személyes tanácsadással foglalkozni. 6 éven keresztül tanítottam pszichológiát és vezettem készségfejlesztő, csapatépítő gyakorlatokat a Pannon Kincstár Tanodában illetve a Károli Gáspár Református Egyetemen. Ez utóbbi intézményben jelenleg is tanítok. Nagyon érdekelnek a lélektan és a spiritualitás határterületei, így szemléletemhez legközelebb a humanisztikus és transzperszonális pszichológiai megközelítés áll. Rengeteget tanultam sajátélményű egyéni terápiáimból – a magasszintű önismeretet elengedhetetlennek tartom a segítő, tanácsadó munkában, és természetesen saját sorsom alakításában is nagy hasznát vettem ezeknek a tapasztalatoknak.

Speciális tanácsadói területeim az önértékelési zavarok, párkapcsolati problémák és a hivatásbeli elakadások, dilemmák megoldásának segítése. A saját és mások érzelmeinek felismerését, tudatosítását a kiegyensúlyozott emberi kapcsolatok zálogának tartom, ezért ennek a készségnek a fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítok az önismereti munka során. Elsősorban azokban a helyzetekben tudok hathatós, fókuszált támogatást adni, amikor a hozzám forduló már nem térhet ki a változás elől, ugyanakkor nem tudja, merre induljon, vagy fél az első lépés megtételétől. Kommunikációs tréneri múltamból fakadóan gyakran az egyéni ülések során is lejátszunk, gyakorlunk a kliens számára problematikus szituációkat. Mindez amellett, hogy védett közegben segít felkészülni a valós helyzetekre, az érzések felszabadításával, a helyzethez és a partnerhez való megváltozott hozzáállással önmagában is változást hozhat.

Kiemelten foglalkozom továbbá a bántalmazó kapcsolatok felismerésének és megszüntetésének elősegítésével. Tapasztalatom szerint klienseim 90% érintett ebben a témában valamilyen formában: bántalmazó partner, bántalmazó szülő, bántalmazó felettes – ezek a leggyakoribb előfordulási lehetőségek. Bántalmazás alatt természetesen nemcsak a fizikai bántalmazást értjük, ugyanolyan mély sérüléseket okozhat az érzelmi, verbális bántalmazás is, melynek sokféle változata ismert a nyílt, durvább megnyilvánulásokon keresztül (kiabálás, szidalmazás, személyi szabadságban való korlátozás) a finomabb, nehezebben tetten érhető eszközökig (manipuláció, érzelmi zsarolás, elbizonytalanítás, kritika, elhallgatás, hazugság, a másik igényeinek, véleményének figyelmen kívül hagyása, izoláció, egzisztenciális függésben tartás stb.). Nehezíti a segítségkérést ilyenkor a környezet értetlensége vagy éppen áldozathibáztató magatartása, amely arra készteti a bántalmazottat, hogy maga előtt is letagadja, bagatellizálja az őt ért sérelmek súlyosságát, tovább rombolva ezzel önbecsülését és helyzetből való kilábalásának esélyét. Nagyon fontos a múltbeli bántalmazás sebeinek feldolgozása is, hiszen enélkül jóval nagyobb eséllyel kerül valaki újabb bántalmazó kapcsolatba, netán ő maga válik bántalmazóvá. Mindenkit arra bíztatok, akiben felmerül a gyanú, hogy bántalmazás érte vagy éri, ne habozzon segítséget kérni!

Szakmai pályafutásom egyik legfontosabb mérföldköve, hogy 2013-14-ben elvégeztem a Szomatodráma Alapképzést, majd 2016-ben a Szomatodráma Egyéni Konzultációs Képzéssel folytattam, 2018-ban pedig a Szomatodráma Játékvezető oklevelet is megszereztem. A Szomatodráma a testi tünetek, betegségek üzenetét segít megfejteni, amely az önismeret elmélyítésén túl gyakran a tünetek megszűnését, illetve jelentős enyhülését eredményezi. Hiszem, hogy a test nem hazudik, ezért a mélyre eltemetett problémák, sérülések felszínre hozatalában hatalmasat tudunk előrelépni, amikor a testtel foglalkozunk. A Szomatodráma módszerével egyénileg és csoportban is dolgozom, a Károli Gáspár Református Egyetemen pedig speckollt vezetek ebben a témában.

Pszichológusi hitvallásom néhány alapvető emberi érték képviseletére, közvetítésére épül. Ezek a tudatosság és a személyes felelősségvállalás jelentősége, az együttműködés ereje, az erősségek feltárása és értékelése saját magunkban és másokban, amely nem képzelhető el az önismeret fejlesztése nélkül. Tanácsadói folyamataimban a nyílt kommunikációra, a kötetlen, oldott légkör megteremtésére törekszem, ahol mindenki önmagát adhatja, és támogató légkörben szembesülhet vélt vagy valós hiányaival, elakadásaival, félelmeivel – így esélyt kap a változtatásra, fejlődésre.

Szabadidőben rendszeresen sportolok, járom a természetet, valamint a zene és a tánc különböző formái is felbukkannak időről időre az életemben. Egy óvodás kisfiú anyukája vagyok, a vele töltött idő kiemelt fontosságú a számomra. Szeretek írni, mintegy 10 éve publikálom pszichológiai, önismereti tárgyú írásaimat, jelenleg a Pszichológuskereső oldalon és a saját szakmai oldalamon jelennek meg cikkeim.