Makrai Krisztina bemutatkozása

Pszichológus alapdiplomámat 2003-ban szereztem meg az ELTÉ-n, majd 2019 júniusában tanácsadó szakpszichológusi diplomámat, melynek során család- és pártanácsadói specializációt szereztem. Emellett 2019-ben Life Coach diplomát is szereztem, melyet az MPT Coaching Pszichológiai Szekciója adott ki.

Terápiás módszerek, pszichotechnikák tekintetében is 2001-től kezdődően folyamatosan képzem magam, több módszerspecifikus végzettséget szereztem. Ezek: autogén tréning-relaxáció, ill. az erre építő szimbólumterápiák (meditatív-imaginatív  módszerek, pl. a leuneri képélmény), az NLP-terápia, és különböző szomatoterápiás/bodymind (pl. szomatodráma, szenzoros integrációs) technikák. A személyiségre ható terápiás-önismereti technikák mellett a személyiségen túli erőforrásokat feltárni képes transzperszonális módszerekben is képződtem. Ilyenek a Théta healing, ill. a Memory source healing technikák, melyek rendkívül mélyreható változásokat tudnak hozni az oldás-öngyógyítás témakörében.  Gyakorlom és tanítom a mindfulness meditációs technikát, a relaxációt.

A hozzám önismereti folyamatra elköteleződő kliensek esetében ezeknek a módszereknek egyénre szabott integratív alkalmazása történik, a számomra legátfogóbb ismeretelméleti modell, a wilberi integrálpszichológia alapján.

A wilberi modell nemkülönben többszempontú magyarázatot ad jelenleg is zajló társadalmunkat is érintő változásokra vonatkozóan. Ide tartozó jelenségkör a spirituális krízis jelensége, melynek kompetens kezeléséhez a megfelelően cizellált pszichospirituális ismeretek szükségesek. Fontosnak tartom, hogy az egyéni vagy páros önismereti folyamatban az erőforrások feltérképezése és az abból történő töltekezés mellett szükséges esetben a transzgenerációs (ősöktől örökölt) traumák, elakadások oldásának is helyet adjunk.

Az egyéni vagy pártanácsadásra érkező kliensek az első 2-3 alkalom végére egy közös egyeztetés során a különböző, általam tanult módszerek megfelelő, egyénre szabott ötvözése történik – a kijelölt fókusz, a helyzetértékelés és a személyiségfejlődés hangsúlyai alapján. Ennek értékelése az integrálpszichológia átfogó (wilberi) fejlődésmodellje alapján történik.

Kommunikációs tréneri múltamra tekintettel, az egyéni, illetve pártanácsadási vagy coaching folyamatban viszonylag nagy hangsúlyt fektetek a gyógyító-kapcsolatrendező kommunikáció különböző ismérveire mint pl. a tiszta kommunikáció, a szeretetnyelvek, a játszma pszichológiája.

Intézményben is dolgozó pszichológusként viszonylag nagy tapasztalatot szereztem a serdülőkkel, fiatal felnőttekkel folyó lélektani munkában is, így a felnőttek mellett szívesen dolgozom kamaszokkal is.

Saját életemben is fontosnak tartom a folyamatos önfejlesztést, önmegvalósítást, a személyiségünk mély lényegének, magjának megismerését, a magasabb potenciálok kibontakoztatását. Ennek jegyében magam is rendszeresen sportolok, jógázom, meditálok. Szívesen járom a természetet, táncolok.

Speciális tanácsadói területeim: az önértékelési és szorongásos problémák, párkapcsolati/családi nehézségek, életkezdés,  életközépi vagy spirituális krízis, önmegvalósítás.