Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pszichológia szakán, klinikai és egészségpszichológia szakirányon szereztem pszichológusi diplomámat, érdeklődésem azonban már a képzés ideje alatt is több terület irányában kezdett el kibontakozni, nem kizárólag a klinikai, diagnosztikai munka iránt érdeklődtem, hanem az alkalmazott egészségpszichológia és a tanácsadás is foglalkoztatni kezdett. Éppen ezért az egyetem utolsó két évében az ELTE kortárs segítőkből álló diáktanácsadójában kezdtem el dolgozni, életvezetési, pályaválasztási, tanulmányi és a társas kapcsolatokat érintő kérdésekben igyekeztem segíteni a hozzám fordulókat.

A hallgatókkal végzett tanácsadás során, csakúgy, mint a jelenlegi munkavégzésemben gyakran azt tapasztaltam, hogy a problémák megoldása ott rejlik az egyénben, azonban a változás kibontakoztatásához sokszor új szempontokra és egy olyan biztonságos, megtartó közegre van szükség, amelyet ideális esetben a kliens-pszichológus kapcsolat képes megadni.

A pszichológia szakos tanulmányaimmal párhuzamosan végeztem el a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesült autogén tréning képzését, az egyetem után pedig a Magyar Családterápiás Egyesületnél kezdtem el tanulni család- és párterápiát. A klienseimmel végzett munkában így egyrészről szívesen alkalmazom az autogén tréning módszerét, melynek lényege, hogy a rendszeres relaxációs gyakorlatok hatására a kliens önállóan is képessé válik teste tudatos ellazítására, a szorongás testi és lelki tüneteinek enyhítésére, másrészt igyekszem felhasználni a családterápia rendszerszemlélete adta plusz szempontokat a családi, párkapcsolati kérdések terén.

Jelenleg a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházhoz tartozó Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Irodában is dolgozom mentális egészségfejlesztőként. Az Egészségfejlesztési Irodában (EFI) főként abban igyekszünk segíteni a hozzánk fordulókat, hogy minél kompetensebben vegyenek részt testi és lelki egészségük megőrzésében, és olyan ismereteket, rutinokat, készségeket tegyenek a magukévá, melyek azután az élet számos területén védik őket a stressz vagy a fokozott megterhelés káros hatásaival szemben. A Lélekközpont pszichológusaként is ezeknek a készségeknek az elsajátításában igyekszem segíteni a klienseket, felhasználva többek között relaxációs, imaginációs gyakorlatokat és kognitív viselkedésterápiás elemeket is.

A kognitív – viselkedésterápiás eszközök abban lehetnek a segítségünkre, hogy feltérképezzük a tünetek hátterében megbújó gondolatokat, felderítsük azok lehetséges eredetét, később pedig különböző terápiás eszközökkel előmozdítsuk a viselkedés újratanulását, és az említett gondolatok átstrukturálását, reálisabbá tételét. E jellemzőinek köszönhetően a kognitív – viselkedésterápia kifejezetten hatékony eszköz a szorongásos, depresszív tünetek csökkentésében. A módszer nagy előnye az is, hogy olyan gyakorlatok elsajátítását teszi lehetővé, amelyek képessé teszik az egyént arra, hogy idővel saját maga segítőjévé váljon, és a már megtanult stratégiákat alkalmazva önállóan birkózzon meg azokkal a nehézségekkel, amelyekhez hasonlókkal korábban együtt dolgoztunk a tanácsadás során. Pszichológusként ugyanis a munkám célja az is, hogy éppen annyi támogatást, segítséget tudjak nyújtani a klienseim számára, hogy azoknak idővel már ne legyen szükségük rám és a segítségemre.

A problémákkal való önálló megküzdéshez, a változás elindításához azonban sokszor szükség van az elakadások, az aktuális helyzet felismerésére, és arra, hogy az egyének segítséget tudjanak kérni a nehézségeik kezelésében. Ha ezt a kezdeti lépést megteszi valaki, az a heti 50 perc, amit elkezd a saját magáról való gondolkodásra, új szempontok megvizsgálására szánni, és amit azután sok-sok belső munkával egészít még ki, sokszor elég is ahhoz, hogy ezek a változások elinduljanak, és lassan stabilizálódjanak.

Szeretettel várom azokat, akik úgy érzik, elakadtak egyes élethelyzeteikben, olyan problémákkal küzdenek (szorongás, depresszió, krízisek, konfliktusok), amelyekből aktuálisan nem találják a kiutat, vagy szeretnének dolgozni az önismeretükön. Együtt, közös munkával remélhetőleg közelebb tudunk kerülni a nehézségek megoldásához, az önmagukkal kapcsolatos kérdések megválaszolásához.