Általában van lehetőségünk arra, hogy befolyásolni tudjuk bűntudat érzetünk alakulását, azonban a bűntudat parazita érzés módjára át is tudja venni az uralmat felettünk. Az emberi fejlődés pozitív velejárója, hogy kialakul belső szuperegónk és gondoskodik szabálytudatunk és a morális érzékünk megfelelő működéséről. Teljesen rendben van tehát és indokolt a bűntudat olykori megjelenése, mert arra int, hogy letértünk a helyes ösvényről, vagy sértő módon átléptük valakinek a határait stb, azaz valamilyen hibát követtünk el. De miután elnézést kértünk, vagy megoldottuk a problémát, a szerepe véget is ér. Egyetlen ember sem tökéletes és szerencsére a legtöbbször lehetőségünk van korrigálni, vagy valamilyen módon jóvá tenni bármit, amit okoztunk.

Vannak azonban olyanok, akik elmerülnek a bűntudatban, nem fogadják el, hogy ők is hibázhatnak és tökéletesnek akarják látni magukat. Sőt, olyasmiért is felelősséget vállalnak, ami nem is rajtuk múlik, vagy nem is ők okozták a nehézséget.
Sokakban hibás nevelési hatások alakítják ki marcangoló, folyamatosan számonkérő szuperegójukat, melynek hatására megfelelési kényszerük és bűntudati készenlétük az egekbe szökik. Ezzel a fokozott bűntudattal aztán állandóan bántják önmagukat és elérik azt is, hogy mások kihasználják, manipulálják őket.
A bűntudat azt érezteti ve­lük, hogy nem elég jók, nem elfogadhatóak és hogy tartoznak más embereknek. Ez pedig meggátolja őket abban, hogy meg­húzzák saját határaikat, vagy hogy más, egészséges módszerrel óvják saját in­tegritásukat.

Lehet bűntudattal reagálnunk konkrét eseményekre, ahol ez indokolt, de nem muszáj minden helyzetben, vagy bizonyos személyekkel szemben állandóan éreznünk ezt és szinte bocsánatot kérnünk a létezésünkért is. Ha elkövettünk is valamit, a túlzott bűntudat már nem oldja meg, csak felnagyítja és fenntartja a problémát. Nem is beszélve arról, amikor szuperegónk ok nélkül is állandóan saját magunkat bünteti meg.

Elmélkedő gyakorlatok:
A múlton nem tudok változtatni.
A jelen élethelyzetekre összpontosítok és tudomásul veszem, hogy néha hibázok.
Elengedem a tökéletesség gondolatát.
Elnézést kérek, vagy valamilyen formában jóvá teszem, ha látom bűntudatom jelenbeli okát. Aztán elen­gedem érzésemet.
Kérhetem, hogy környezetem tagjai is respektálják jóvátételemet.
Mivel semelyikünk sem lehet tökéletes.
Így lassan eljutok önmagam megértéséhez. Elfogadom magam éppen ilyennek.

Pszichológiai segítség:
www.lelekkozpont.hu