Lelki jóllétünk és egészségünk alapvető feltétele, hogy magunkkal és a számunkra fontos emberekkel való kapcsolatunkban megélhessük a biztonságot, elfogadást, támogatást és bizalmat. Ha ez csorbát szenved, lelkünk meghúzza a vészharangokat; helyreállítás, gyógyítás után kiált. Okleveles pszichológusként e fájó sebek gyógyulásában, és a vágyott kapcsolatok kialakításában nyújtok segítséget a hozzám fordulóknak.

Első pszichológus mesterdiplomámat 2005-ben szereztem a Károly Gáspár Református Egyetemen Klinikai- és Egészségpszichológia szakirányon, a másodikat pedig 2013-ban az Amerikai Egyesült Államokban. Gyermekekkel, serdülőkkel, párokkal és családokkal való klinikai, nevelési tanácsadási, gyermekvédelmi és magánrendelői munkám során több, mint 10 éve az egyéni és a családi életben felmerülő nehézségek és elakadások széles skáláját felölelő területen nyújtok segítséget.

A Budai Gyermekkórházban sérülten született vagy egy betegség, baleset során tartós sérülést szenvedő gyermekeket és családokat támogattam ennek a krízisnek az elfogadásában, feldolgozásában, életcéljaik, örömforrásaik és erőforrásaik megtalálásában, egyéni és családi életük kiteljesedésében. Továbbá pszichoszomatikus tüneteket, hangulati ingadozásokat, magatartásbeli zavarokat jelző gyermekeknek és családjaiknak segítettem egyensúlyuk megtalálásában, az őket akadályozó és terhelő tünetek megértésében és változtatásában. Családsegítő Szolgálatnál munkanélküliséggel, válással, családi traumával, egzisztenciális nehézségekkel küzdő családok és gyermekek pszichológiai támogatását végeztem.

Folyamatos állami és magánrendelői gyakorlati tevékenységem mellett család- és párterápiás, 4 üléses serdülő konzultációs, DREAM terápiás, művészetterápiás és meseterápiás módszerekben képződtem és gyakorlati munkámba ezeket építettem be.

Gyermekekkel kapcsolatos nevelési, szülői kérdések esetén először a szülővel konzultálva történik a kérdések és problémák feltárása és megismerése, mindennek megértését és változását előkészítve is egyben. Ezután jön létre a gyermekkel a terápiás kapcsolat, amely folyamat szintén a gyermek működésének, hajtóerőinek és elakadásainak megismerésével kezdődik, majd pedig a szülővel vagy szülőkkel rendszeres konzultáció mellett halad a gyógyító, terápiás folyamat – összhangba hozva ezzel a család lelki működését a gyermek pszichés folyamataival. Gyermekek megváltozott viselkedése, kortársaikkal való kapcsolataik nehézsége, családi és iskolai renddel összeegyeztethetetlen magatartása, átélt traumája, illetve képességeinél gyengébb teljesítménye indokolhatja a pszichológiai segítséget.

Pár- és családterápiás folyamatban a családi rendszerben, kommunikációban, megoldási kísérletekben, változásokhoz való alkalmazkodásban fellépő elakadások kerülnek feltárásra, feldolgozásra, megértésre, amelyet a vágyott működés kialakítása és megszilárdítása követ. Leggyakrabban előforduló kérdések az elköteleződéshez, régóta fennálló konfliktushelyzethez kapcsolódnak, valamint gyermekvállalással, szülővé válással kapcsolatos félelmeket, gyermeknevelésbeli különbségeket ölelnek fel, illetve a gyermek magatartásában, tanulmányaiban jelentkező változások, új élethelyzet által megkövetelt családi változások támogatását célozzák.

4 üléses serdülő konzultáció célja a serdülőt leginkább foglalkoztató és leginkább elbizonytalanító kérdéskör megértésének támogatása a serdülő és a szülő számára, amelyhez hozzá tartozik a családon belüli kommunikáció segítése is. A serdülőkor viharos időszakai számos olyan érzésnek, élménynek, viselkedésnek helyet adhat, amely nehezen érthető a serdülő és szülei számára – azonban éppen ezeknek a megértése tudja megszelídíteni és elfogadhatóvá tenni mindezeket.

DREAM terápia során felnőttek önismereti igényét, párkapcsolati, munkahelyi, fiatal felnőttkori krízishelyzeteit, veszteségeit vizsgáljuk meg az álmok segítségével, nagy hangsúlyt téve a terápiás kapcsolat lehetőségeire és erőforrásaira. Ez a folyamat 10-12 ülésből áll és egy kiemelt kérdés köré rendeződik, amelyet az első 1-2 találkozás alkalmával közösen jelölünk ki.

Művészetterápia segítségével lehetőség nyílik születéstől kezdődően az egyes életszakaszok kapcsolatainak és nehézségeinek feltárására, megjelenítésére és erőforrássá alakítására. Lelki történések és a külvilág párbeszédének megteremtésével az önkiteljesedés, belső lelki egyensúly megteremtése és az ezt akadályozó tényezők átalakítása válik lehetségessé.

A meseterápia módszere szó szerint a hőssé válást segíti; aki átjut a céljai előtt álló nehézségeken, megküzd sárkányaival, szert tesz csodatevő erőforrásokra és megtalálja segítőit, akikhez bármikor fordulhat.

 

Bármely módszert használva a terápiás folyamat legnagyobb lehetőségét és erejét a hozzám forduló klienssel kialakított kapcsolatomban látom; amely elfogadó és biztonságos teret ad a kibontakozáshoz és fejlődéshez.