Álarcok
  • Ego state terápia alkalmazásával lehetőség nyílik a tudattalan világunkban elraktározott régi traumák megközelítésére és átdolgozására.
  • A múlt traumái, vagy egyszerűen csak nehéz történései következtében egyes énrészeink elfojtás alá kerülnek, vagy akár lehasítás áldozatául esnek. Ezek az énrészek magukban őrzik sebeiket, ugyanakkor nem kommunikálnak a személyiség többi részével.
  • Az egostate különleges lehetőséget kínál az egyes személyiség részekkel történő kapcsolat felvételre, megismerhetjük múltjukat és feldolgozhatjuk a nehéz életeseményeket.
  • Megtanít az énrészek közötti újfajta kommunikáció kialakítására, újra integrálja és harmonizálja ezeket.
  • Lassan kibontakoztatjuk érett és felnőtt személyiségünket, aki képes elfogadni „jót és rosszat” egyaránt.
  • A múlt már nem változtatható meg, ahogy sokan kívánják ezt magukban, azonban korregressziós élmények segítségével képesek vagyunk átdolgozni a múlt megéléseit és ezzel az újfajta szemlélettel új irányokat tudunk szabni a jövőnek