Együttműködési keretek, szabályok

 1. A pszichológust teljes körű titoktartás kötelezi a kliens adataira és a kezelés folyamán felszínre kerülő összes személyes információra vonatkozóan.
 2. Ez alól kivételt képez, ha ön- és közveszélyes állapot gyanúja merül fel, mely esetben a szakember köteles élni a Pszichológusok Etikai Kódexében előírt tájékoztatási kötelezettségével (valamelyik családtag segítségével pszichiátriai ellátást kezdeményez).
 3. A kliens/páciens igyekszik elköteleződni a segítő folyamatban és ennek érdekében megoszt, feltár különböző tüneteket, problémákat és az ezek mögöttük meghúzódó háttér okokat a változás érdekében. A pszichológus nem tud felelősséget vállalni a szándékosan, tudatosan elhallgatott, eltitkolt információkért és azok esetleges hatásaiért, következményeiért.
 4. A pszichológiai életviteli tanácsadás, illetve a pszichológiai konzultáció sorozat, mint önismereti folyamat, vagy a pszichoterápiás ellátás, mint gyógyító folyamat általában minimum 10-12 alkalmas találkozást igényel ahhoz, hogy valamilyen hatást elkezdjen elérni a kliens életében, valamint, hogy legyen mód az elindult változások követésére és a beépülés támogatására. Rövid – és középtávú időhatáros foglalkozások, terápiák esetén előre megállapodunk a terápia hosszúságában (pl. 10, 20, vagy 25 üléses terápiában). Időhatárok nélküli terápiák esetén nem jelöljük ki a terápia hosszát előre és ezek akár évekig is eltarthatnak a problémától függően.
 5. A kliens / páciens tudomásul veszi, hogy a pszichológiai tanácsadói munka és különösen a pszichoterápiás folyamat hatásmechanizmusa és az elégedettségi index nem egy folyamatosan emelkedő egyenes, lineáris vonal, hanem hullámzó természetű – haladások és visszaesések, elégedettségek és elégedetlenségek, pozitív és negatív élmények váltakoznak, ahogy a valós élettörténettel ez életszerűen összefügg.
 6. Minden terápiás folyamat a változás lehetőségéről szól, ami ellenállásokat mozgósít különböző védekezési (elhárítási) mechanizmusok alkalmazása révén, vagy un. maladaptív megküzdési módokat mobilizál, melyek feltárása kifejezetten hatékonyság növelő.
 7. Az eredményesség biztosítása és a pszichológus, valamint a Lélekközpont munkájának átláthatósága, tervezhetősége miatt szükséges az ülések rendszerességének fenntartása általában heti egy alkalommal, melyhez elengedhetetlen a kliens elkötelezettsége, a szabályok betartása.
 8. A folyamat az első interjúval kezdődik és körülbelül a 3. ülésen megtörténik a terápiás cél(ok) azonosítása, a módszerek kiválasztása, a keretek megbeszélése és ezekről egy kölcsönös szóbeli megállapodás megkötése. Amennyiben a folyamat során változnak a célok, azokat a pszichológus egyezteti a kliensével. Ha olyan probléma területhez érkeznek, amely meghaladja a pszichológus kompetenciáját, erről tájékoztatja kliensét és javaslatot tesz a megfelelő egyéb kezelési irány, szakember megtalálására.
 9. Az egyik fontos tényező, hogy közösen kijelölünk egy állandó időpontot és ettől kezdve mindkét fél törekszik a megállapodott fix időpont betartására. Ezt az időpontot nem lehet módosítani és csak indokolt, kölcsönösen és előre egyeztetett módon változtatunk rajta.
 10. Fontos keretfeltétel az órák pontos kezdése, javasolt 1-2 perccel az ülés kezdete előtt megérkezni. Az ennél korábbi érkezés megzavarhat más folyamatokat. Késés esetén pedig mindenki a maga idejéből késik, az órát ekkor is be kell fejeznünk az előre megbeszélt időben és az óradíj is változatlan marad. Az órák időtartama: 45, 50, maximum 60 perc az alkalmazott módszer függvényében. A pszichológiai tudatos és tudattalan munka optimális tartománya megegyezik ezzel az időintervallummal, ezért hatékonysági szempontból is fontos ez a tényező.
 11. A kliens/páciens részéről az ülés lemondása, illetve időpont módosításának kérése 4 nappal az óra előtt lehetséges. A le nem mondott alkalom megtartott órának számít és az óradíjat ki kell fizetni érte a Lélekközpont Kft (és a szakember) részére. Ha az alkalom a pszichológus miatt marad el, természetesen nem kell kifizetni azt. Egy ülés lemondásának fontos határideje a saját időpont előtti 3. nap. Ettől kezdve (tehát az óra előtti 3. naptól kezdődően) történő lemondás esetén a kliensnek az ülés teljes díját ki kell fizetnie a Lélekközpont Kft., (illetve a szakember) részére. Az egyeztetett, fix időpontok ugyanis, az Önnek fenntartott órák, melyet mi sem adunk át más klienseknek. Ez a szabály azonban az Ön érdekét szolgálja leginkább, hogy ne uralkodjanak el az ellenállások, ne szakadjon meg a terápia folytonossága és a rendszeresség megmaradjon. Ezen szabály alól kivételt képeznek a vis maior esetek (váratlan betegség, baleset, egyéb súlyos, előre nem látott nehézség, mely esetkben az órát nem kell kifizetni (de pl. a „kaptam egy időpontot X vizsgálatra” lemondások nem tekinthetők vis maior esetnek, hiszen ezeket lehet előre egyeztetni úgy, hogy a pszichológiai órával ne ütközzenek, ezek ugyanis nem váratlanok). 
 12. A megtartandó óra napján azonban már nem lehet lemondani a foglalkozást másként, kizárólag a teljes óradíj kifizetésének terhére, tehát vis maior, betegség esetén sem lehet lemondani másként, csak az óradíj kifizetésével. A szakember is lehet beteg, mely esetekben ő is lemondja az óráit, ez azonban nem kiegyenlíthető, ez az ő részéről minden esetben vis maiornak számít.
 13. A nem hiányzások elve azt jelenti, hogy a félév során összesen 2 lemondás, az egész tanév alatt 4 lemondás lehetséges, ellenkező esetben érdemes lezárni a pszichológiai munkát, vagy újra kell gondolni a kereteket és a kialakult problémahelyzetet és így egy új folyamatot lehetséges elindítani. Két egymás utáni hiányzás esetén a pszichológus fenntartja a jogot, hogy további időpontot ne tartson fenn a kliens számára. Új megállapodás, új célok esetében, ekkor is van lehetőség a terápia folytatására. A terápiás folyamatot az ünnepnapok, a téli, nyári stb. szabadságok természetszerűen megszakítják, ezek nem számítanak bele a lemondásokba, ha tervezetten, előzetes megbeszélés alapján történnek (pl. jelzem, hogy egész júliusban szabadságon vagyok, nem tudok az órákon részt venni, vagy téli szünet miatt 2 hétig szabadágra megyek), de ezek időpontjait legalább két héttel előre jelezni kell egymás felé.  A szakember is elmegy szabadásgra, amit ő is 2 héttel korábban egyeztet a klienssel. 
 14. A terápia lezárása bármikor szabadon kezdhető, megérhet a kliensben / páciensben, vagy a terapeutában, vagy akár egyszerre mindkettejükben, de fontos megfigyelni az esetleges ellenállásokat, melyek idő előtti lezárásra sarkallhatnak.
 15. A pszichológus legjobb tudása szerint támogatja kliensét/páciensét a változási, fejlődési célok pontosításában, a problémák eredetének feltárásában, az összefüggések felismerésében és a belátások kialakításában, valamint a számára legmegfelelőbb megoldási módok megtalálásában. A döntések meghozatala és a kivitelezések megválasztása a kliens / páciens feladata, a pszichológus ebben elfogadóan, előítélet mentesen kísérni tudja őt.

Lélekközpont Kft  – Janovszki Gabriella