1. A pszichológust teljes körű titoktartás kötelezi a kliens adataira és a kezelés folyamán felszínre kerülő összes személyes információra vonatkozóan.
 2. Ez alól kivételt képez, ha ön- és közveszélyes állapot gyanúja merül fel, mely esetben a szakember köteles élni a Pszichológusok Etikai Kódexében előírt tájékoztatási kötelezettségével
 3. A kliens/páciens igyekszik elköteleződni a segítő folyamatban és ennek érdekében megoszt, feltár különböző tüneteket, problémákat és az ezek mögöttük meghúzódó háttér okokat a változás érdekében. A pszichológus nem tud felelősséget vállalni a szándékosan, tudatosan elhallgatott, eltitkolt
  információkért és azok esetleges hatásaiért, következményeiért.
 4. A pszichológiai életviteli tanácsadás, a pszichológiai konzultáció sorozat, mint önismereti folyamat, illetve a pszichoterápiás ellátás, mint gyógyító eljárás általában minimum 10-12 alkalmas találkozást igényel ahhoz, hogy kellő hatást érjen el a kliens életében, valamint hogy legyen mód az elindult változások követésére és a beépülés támogatására. Rövid – és középtávú időhatáros foglalkozások, terápiák esetén előre megállapodunk a terápia hosszúságában (pl. 10, 20, vagy 25 üléses terápiában). Időhatárok nélküli terápiák esetén nem jelöljük ki előre a terápia hosszát és ezek akár évekig is eltarthatnak.
 5. A kliens/ páciens tudomásul veszi, hogy a pszichológiai tanácsadói munka és különösen a pszichoterápiás folyamat hatásmechanizmusa és az elégedettségi index nem egy folyamatosan emelkedő egyenes vonal, hanem hullámzó természetű – haladások és visszaesések, elégedettségek és elégedetlenségek, pozitív és negatív élmények váltakoznak. Minden terápiás folyamat a változás lehetőségéről szól, ami ellenállásokat mozgósít különböző védekezési (elhárítási) mechanizmusok alkalmazása révén, melyek feltárása kifejezetten hatékonyság növelő.
 6. Az eredményesség biztosítása és a pszichológus, valamint a Lélekközpont munkájának átláthatósága, tervezhetősége miatt szükséges az ülések rendszerességének fenntartása általában heti egy alkalommal, melyhez elengedhetetlen a kliens elkötelezettsége, a szabályok betartása.
 7. A folyamat az első interjúval kezdődik és legkésőbb a 3. ülésen megtörténik a terápiás cél(ok) azonosítása, a módszerek kiválasztása, a keretek megbeszélése és ezekről a kölcsönös szóbeli megállapodás megkötése. Amennyiben a folyamat során változnak a célok, azokat a pszichológus egyezteti kliensével. Ha olyan probléma területhez érkeznek, amely meghaladja a pszichológus kompetenciáját, erről tájékoztatja kliensét és javaslatot tesz a megfelelő egyéb kezelési irány, szakember megtalálására.
 8. Az egyik fontos tényező, hogy közösen kijelölünk egy állandó időpontot és ettől kezdve mindkét fél törekszik a megállapodott fix időpont betartására.
  Ezt az időpontot nem lehet módosítani és csak indokolt, kölcsönösen és előre egyeztetett módon változtatunk rajta.
 9. Fontos keretfeltétel az órák pontos kezdése, javasolt 1-2 perccel az ülés kezdete előtt megérkezni. Az ennél korábbi érkezés megzavarhat más folyamatokat. Késés esetén pedig mindenki a maga idejéből késik, az órát ekkor is be kell fejeznünk az előre megbeszélt időben és az óradíj is változatlan marad. Az órák időtartama: 45, 50, maximum 60 perc az alkalmazott módszer függvényében. A pszichológiai tudatos és tudattalan munka optimális tartománya megegyezik ezzel az időintervallummal, ezért hatékonysági szempontból ez a tényező is fontos.
 10. A kliens/páciens részéről az ülés lemondása, illetve időpont módosításának kérése 4 nappal az óra előtt lehetséges. A le nem mondott alkalom megtartott órának számít és az óradíjat ki kell fizetni érte a Lélekközpont Kft (és a szakember) részére. Ha az alkalom a pszichológus miatt marad el, természetesen nem kell kifizetni azt. Egy ülés lemondásának fontos határideje a saját időpont előtti 4. nap. Ezt követően, tehát az óra előtti 3. naptól kezdődően történő lemondás
  esetén a kliensnek az ülés teljes díját ki kell fizetnie a Lélekközpont Kft., (illetve a szakember) részére. Az egyeztetett, fix időpontok ugyanis, az Önnek fenntartott órák, melyet mi sem adunk át más klienseknek. Ez a szabály azonban az Ön érdekét szolgálja leginkább, hogy ne uralkodjanak el az ellenállások, ne szakadjon meg a terápia folytonossága és a rendszeresség megmaradjon Ezen szabályok alól kivételt képeznek a vis major esetek (váratlan betegség, baleset, egyéb súlyos, előre nem látott nehézség, de pl. a „kaptam egy időpontot X vizsgálatra” lemondások nem tekinthetők vis major esetnek, hiszen ezeket lehet előre egyeztetni úgy, hogy a pszichológiai órával ne ütközzenek, ezek ugyanis nem váratlanok). A megtartandó óra napján már nem lehet lemondani a foglalkozást más módon, kizárólag a teljes óradíj kifizetésének terhére.
 11. A nem hiányzások elve azt jelenti, hogy a félév során összesen 2 lemondás, az egész tanév alatt 4 lemondás lehetséges, ellenkező esetben érdemes lezárni a pszichológiai munkát, vagy újra kell gondolni a kereteket és a kialakult problémahelyzetet és így egy új folyamatot lehetséges elindítani. Két egymás utáni hiányzás esetén a pszichológus fenntartja a jogot, hogy további időpontot ne tartson fenn a kliens számára. Új megállapodás, célok esetén ekkor is van lehetőség a terápia folytatására. A terápiás folyamatot az ünnepnapok, a téli, nyári stb. szabadságok természetszerűen megszakítják, ezért ezek időpontjait legalább két héttel előre jelezni kell egymás felé.
 12. A terápia lezárása bármikor szabadon kezdhető, megérhet a kliensben/páciensben, vagy a terapeutában, vagy akár egyszerre mindkettejükben, de fontos megfigyelni az esetleges ellenállásokat, melyek idő előtti lezárásra sarkallhatnak.
 13. A pszichológus legjobb tudása szerint támogatja kliensét/páciensét a változási, fejlődési célok pontosításában, a problémák eredetének feltárásában, az összefüggések felismerésében és a belátások kialakításában, valamint a számára legmegfelelőbb megoldási módok megtalálásában. A döntések meghozatala és a kivitelezések megválasztása a kliens/páciens feladata, a pszichológus ebben elfogadóan, előítélet mentesen kísérni tudja őt.