Óvodások és kisiskolások pszichés problémáinak kezelése: szorongások, testi megnyilvánulások pl. bepisilés, dadogás, magatartási nehézségek, tanulási problémák stb.

A játékterápia

 • A játék a gyermek alaptevékenysége és legfőbb kifejezési eszköze.
 • Pszichológiai vizsgálatok támasztják alá, hogy a gyermek újból és újból eljátssza a nehezen feldolgozható élményeit, esetleg traumáit.
 • A gyermek számára a játék a valósággal egyenrangú, természetes cselekvési mód.
 • A gyermekpszichológus becsatlakozik a gyermek játékába, melynek komplex, és szakmai szabályokhoz kötött módszertana van.
 • Az együttes játékok mindig gyógyító, korrekciós jelleggel történnek és segítenek elindítani a pozitív változásokat.
 • A játéktörténést a szakember összehangolja a valósággal, ennek érdekében konzultációs foglalkozásokat tart a szülőknek és az érintett felnőtteknek.
 • A szülők is létre tudják hozni a szükséges változásokat.

A Világjáték

 • A gyermekek játékában benne van mindaz, amit a körülöttük lévő világból érzékelnek, és amit magukról gondolnak.
 • A világjátékban a gyermek egy egész világot építhet fel, amiben megjelenítheti önmaga és családja problémáit és azokat a mély érzéseket, amiket a körülötte lévő emberek keltenek benne.
 • A gyermek a valóságos környezet kicsinyített elemeiből álló játékot kap a kezébe és ezekből felépíti a világot úgy, ahogyan azt ő megéli:
 1. házakat, óvodát, iskolát,
 2. embereket, férfiakat, nőket, gyerekeket,
 3. természeti elemeket, tavat, növényeket, fákat,
 4. állatokat, vadállatokat, háziállatokat
 5. berendezési tárgyakat,
 6. autókat, sorompókat, vonatot stb.
 • Játék közben a gyermek pszichológus segítségével gyógyítani kezdi önmagát, feldolgozza traumáit, félelmeit, szomorúságait, bánatát.

Rajzokkal végzett terápia

 • A gyermek beszédében még korlátozott, de rajzain keresztül betekintést tud adni saját lelki világába.
 • A rajz a gyermek egyik legfőbb önkifejezési eszköze.
 • Többek között azért hatásos, mert vizuális eszköz, ami a finom mozgásokat is bevonja és ez megfelel a gyermek életkorának.
 • Rajzaiban a gyermek kifejezésre juttathatja azt, hogyan éli meg önmagát és családját, annak pozitív vagy negatív érzelmi-hangulati állapotait.
 • A negatív tónusú rajzokban meg tudja jeleníteni saját és környezete tagjainak szorongásait, haragját és mindazt, ami nehézségeket okoz számára.
 • A gyermek pszichológussal átélt közös érzelmi munkában, a nehézségek vagy esetleg traumák feldolgozásra kerülnek.
 • A gyermek így fokozatosan eljut a pozitív tónusú, örömteli, meleg érzelmekkel átszőtt rajzok alkotásáig.

Életre keltett bábok

 • A bábjáték az egyik legrégebbi és legelterjedtebb terápiás eszköz.
 • Egyrészt képszerű, de ami még fontosabb, dramatikus eszköz is és így megfelel a gyermek lelki világának.
 • Csodálatos, ahogy az élettelen bábu megelevenedik, élővé válik a gyermek kezében.
 • Nagyon hatékony módszer, mert a gyermek egy személyben külső önmaga; alkotó-varázsló; belső átélő; maga az életre keltett figura; és a megformált külső személy is.
 • El tudja játszani önmaga vágyait, indulatait és családja, környezete tagjainak érzelmi hatásait.
 • Közben átéli erejét, autonómiáját, tud büntetni és jutalmazni egyaránt, az őt ért hatásoknak megfelelőlen, így gyógyulnak belső sebei és elindulnak változásai.

Kamaszok pszichológiai ellátása

 • A speciális 5 alkalmas kamasz terápia.
 • Egyéb: verbális, vizuális, rajz, művészet, dramatikus stb.

A gyermek terápiák rendkívül komplex, szakmailag széles spektrumot felölelő irányzatok. Ezek mellett számos más módszerben és megközelítésben dolgoznak a szakemberek.

Hívjon bennünket időpontért bizalommal!

www.lelekkozpont.hu