Csigaház
  • Az integratív pszichoterápia elsősorban módosult tudatállapotokban alkalmazott terápiás módszerek összessége.
  • Többféle szemléletet és módszert ötvöz (KIP, NLP, egostate, korregressziók).
  • Hatékonyan képes segíteni a belső elakadások érzelmi feldolgozásában.
  • Megszólítja és felszínre hozza elakadt személyiségrészeinket, így megváltozhatnak belső működésmódjaink, kialakult sémáink.
  • Az elfojtott fájdalmas életesemények, elfeledett traumák is hozzáférhetővé és feldolgozhatóvá válnak.
  • Képessé válhatunk arra, hogy felszabadítsuk belső kreatív erőforrásainkat, kibontakoztassuk belső tehetségeinket és erőforrásainkat.
  • A terápiás foglalkozások segítenek a napi konkrét problémák szintjén is megoldásokat keresni. Módosult tudatállapotban lehetőség nyílik a jelen konfliktusok kezelésére és a konkrét viselkedésmódok változtatására.
  • Módosult tudatállapotban gyakran elérjük a lélek tudattalan szimbolikus és analógiás rétegeinek színterét. Ilyenkor kitágul a belső szellemi erőtér és a problémák átrendeződnek.