Janovszki Gabriella szakmai vezető bemutatkozása

Tel: 06 20 565 5152 Email: janovszki.gabriella@gmail.com és jabaga@vipmail.hu

 

Miért forduljon hozzám bizalommal? Mit tudok nyújtani?

  • Gazdag élettapasztalat és terápiás tapasztalatok.
  • Személyes gondoskodás nyújtása.
  • Kialakult látásmód, életbölcsesség.
  • Igazi elmerülés a problémákban.
  • Megoldások keresése.
  • Teljes titoktartás.

Janovszki Gabriella pszichológus vagyok, felnőtt klinikai szakpszichológus, gyermek klinikai szakpszichológus, valamint szakpszichoterapeuta szakvizsgákkal rendelkezem. A Lélekközpont Kft Reny által akkreditált klinikai szakpszichológus képzőhelyének tutora és szakmai vezetője vagyok.

Sokféle pszichoterápiás módszert sajátítottam el: hipnoterápia, autogén tréning, relaxációs módszerek, meditáció, dinamikus feltáró terápiák, integratív terápiák: KIP, NLP, Egostate, egyéni családállítás, kognitív és séma terápiás eszközök. A pszichoterápiás eljárások tudományos kutatásokra épülnek, a módszerek tanulással elsajátíthatók, hatékonyságuk vizsgálható, ellenőrizhető. A bennünk munkálkodó lélek azonban nem megfogható, nem objektivizálható, nem racionalizálható, hanem magasabb rendű, ezért fontosak számomra a vallások és spirituális tanítások.

Egyéb szerepkörök:

Integratív Pszichoterápiás Egyesület kiképző terapeutája 2005-2021 között – szakemberek segítése az integratív szemléletű hipnoterápia elsajátításában.

Szakszolgálati, nevelési tanácsadó igazgató 1996-2011 között – szakember társak segítése a gyermekpszichológiai és gyermek pszichoterápiás szemlélet kialakításában.

Szemléletem és hitvallásom

Terápiás munkám során azt tapasztaltam, hogy az emberek gondolnak valamit az életükről, nehézségeikről, de a tudatos felszín mögé tekintve gyakran máshol, az elfojtott, vagy lehasított tudattalan érzésekben találjuk meg a problémák gyökerét, a szenvedések megértésének kulcsát.  A hamis önismeret által keltett tudatos elképzelések sokszor tévutakra vezetnek bennünket és olyan igazságokat próbálnak elhitetni velünk és a külvilággal, ami szappanbuborék módjára esik szét a valóság talajára hullva.

Buborékpukkasztás

Énünk elhárító mechanizmusai képesek megakadályozni, hogy világosan lássuk múltunkat és az ennek talaján kibontakozó jelent, hogy felismerjük a szüleink, családunk által okozott érzelmi megterheléseket, csalódásokat, és megnehezítik, hogy a fejlődésünket elősegítő következtetéseket tudjunk levonni a korábbi generációktól hozott, a jelenbe átívelő, ismétlődő traumákra.

Tudatunk képes elhitetni, hogy mindig a saját érzelmi megéléseink és viselkedésünk helyes, hogy mi magunk szeretjük a másikat, tiszteljük embertársainkat és mindig a környezet, a házastárs, a munkahelyi főnök hibájából és agressziója következtében keletkezik a baj. Vagy éppen ellenkezőleg működik, elfogadtatja velünk, hogy minden belső megélésünk helytelen, hogy mindig velünk van a probléma és letiltja autentikus érzelmeink, szükségleteink és valós gondolataink kifejezését mások felé és inkább lenyeljük a bántásokat, fájdalmakat, haragokat.

Módosult tudatállapotban végzett önismereti munka segítheti az elménket, hogy alvó állapotból felébredt állapotba kerülhessünk. Pszichológiailag megfogalmazva módosult tudatállapotban munkálkodva összeköttetésbe kerülhetnek bennünk a tudat kognitív folyamatai és a tudatalatti elfojtott, még ismeretlen rétegei és így fokozatosan megérthetjük személyiségünk mélyebb ismertetőjegyeit és új módon közeledhetünk nehézségeink megértése és megoldásai felé.

A kognitív -és viselkedés terápiák a másik oldalról közelednek, segítik a jelenben, az itt és most szituációkban keletkező negatív gondolatok torzulásainak, hibáinak felismerését és megmunkálását, adaptívvá tételét, de az érzelem fókuszú megközelítésnek köszönhetően nem kell többé a valódi érzéseinket sem eltagadni önmagunk elől, hanem teret engedhetünk ezeknek és megfigyelhetjük változásait. Sématerápiával pedig a múltból fakadó, a szüleinktől hozott alapsémáink is a tudatba emelhetők és fokozatosan megdolgozhatók.

A problémák megértésének folyamata lehet rövid, de néha hosszadalmas is, ami az elején talán nehéz, félelmetes és a múltbeli sérüléseket, a történések igazságait látva fájdalmas is az ember számára. Az önismereti munka olykor kemény, nehéz út, máskor pedig szinte felemeli, átöleli, új erővel tölti el az embert. Mindannyian tapasztaltuk már, hogy valami miatt nem tudtunk jól aludni, és ha éjszaka felébredtünk, talán szorongás, nyugtalanság, vagy valamilyen homályos érzés is megjelent ilyenkor bennünk.

Útmutatás

Azonban ahogy először szürkülni kezdett, kicsit megkönnyebbültünk, majd ahogy megjelent a világosság és a sötét kezdte átadni a helyét a fénynek, úgy váltunk egyre nyugodtabbá, derűsebbé és reménytelivé és el tudtunk indulni aznapi céljaink megvalósítása felé. Így van ez az önismereti munkában is, ahogy megismerjük védekező mechanizmusainkat és ahogy mögé nézünk és egyre több minden kitisztul előttünk, úgy egyre biztosabb léptekkel és belső nyugalommal haladunk az önmegvalósítás felé.

Minden sors megvalósításában ott van sok lehetőség. A belső erőforrásokat is megleljük az út során. Akár jó, vagy balsors jelenleg az osztályrészünk, tudnunk kell, hogy egy idő után a sorsunk kereke megfordul, ha tovább haladunk belső útvesztőinkben. Ebben segíthet mindaz, amit pszichoterápia közben átérzünk, végig gondolunk, kimondunk, vagy akár meg is cselekszünk. Valójában minden történés egy tanulási lehetőség, és ha megtörténik a belső megértés, akkor megérkezik a „kegyelmi állapot”, azaz megnyílik előttünk az út, amit addig hiába kerestünk a megoldások felé.

Mi a boldogságunk kulcsa?
Ismerd meg önmagad! Ekkor megismered valós érzéseidet, szükségleteidet, szándékaidat, egész személyiségedet és tudatosabban haladhatsz céljaid megvalósítása felé.

Tel: 06 20 565 5152 Email: janovszki.gabriella@gmail.com 

Egyéni óradíja: 23.000 Ft/óra