Janovszki Gabriella

Tel: 06 20 565 5152 Email: janovszki.gabriella@gmail.com és jabaga@vipmail.hu

Egyéni óradíja: 18.000.- Ft/óra

Miért forduljon hozzám bizalommal? Mit tudok nyújtani?

  • Gazdag élettapasztalat és terápiás tapasztalatok.
  • Személyes gondoskodás nyújtása.
  • Kialakult látásmód, életbölcsesség.
  • Igazi elmerülés a problémákban.
  • Megoldások keresése.
  • Teljes titoktartás.

Janovszki Gabriella pszichológus vagyok, felnőtt és gyermek klinikai szakpszichológus, valamint szakpszichoterapeuta szakvizsgákkal. Sokféle pszichoterápiás módszert sajátítottam el: hipnoterápia, autogén tréning, relaxációs módszerek, meditáció, dinamikus feltáró terápiák, integratív terápiák: KIP, NLP, egyéni családállítás, kognitív és séma terápiák. Emellett az Integratív Pszichoterápiás Egyesület kiképző terapeutája vagyok, szakembereknek segítek az integratív szemléletű hipnoterápia elsajátításában.

Gyermek klinikai szakpszichológusként hosszú éveket dolgoztam Nevelési Tanácsadóban, ahol 15 évig vezető voltam és szakember társaimat is segítettem a gyermek pszichoterápiás szemlélet kialakításában.

A pszichoterápiás eljárások tudományos kutatásokra épülnek, a módszerek tanulással elsajátíthatók, hatékonyságuk vizsgálható, ellenőrizhető. A bennünk munkálkodó lélek azonban racionálisan nem megfogható, nem objektivizálható, ezért fontosak számomra a vallások és spirituális tanítások.

Szemléletem és hitvallásom

Terápiás munkám során azt tapasztaltam, hogy az emberek gondolnak valamit az életükről, de ha a tudatos felszín mögé tekintünk, leginkább máshol, az elfojtott, vagy lehasított tudattalan érzésekben találjuk a problémák gyökerét, a szenvedések kulcsát.  A hamis önismeret által keltett tudatos elképzelések sokszor tévutakra vezetnek bennünket és olyan igazságokat próbálnak elhitetni velünk és a külvilággal, ami szappanbuborék módjára esik szét a valóság talajára érkezve.

Buborékpukkasztás

Énünk elhárító mechanizmusai képesek megakadályozni, hogy világosan lássuk a múltat és az ennek talaján kibontakozó jelent, hogy felismerjük a szüleink általuk okozott érzelmi hatásokat, és hogy következtetni tudjunk a korábbi generációktól átívelő, ismétlődő traumákra.

Tudatunk képes elhitetni, hogy saját megéléseink és viselkedésünk helyes, mi magunk szeretjük a másikat, tiszteljük embertársainkat és mindig a környezet pl. a házastárs, a munkahelyi főnök hibájából és agressziója következtében keletkezik a baj. Vagy éppen ellenkezőleg, elfogadtatja velünk, hogy minden belső megélésünk helytelen, hogy mindig velünk van a probléma és letiltja autentikus érzelmeink, vágyaink és valós gondolataink kifejezését a külvilág felé, inkább lenyeljük a bántásokat, fájdalmakat, haragokat.

Módosult tudatállapotban végzett önismereti munka segítheti az Elménket, hogy alvó állapotból felébredt állapotba kerülhessünk. Pszichológiailag megfogalmazva, ezen az úton haladva összeköttetésbe kerülhetnek bennünk a tudat kognitív folyamatai és a tudatalatti elfojtott, még ismeretlen rétegei és így fokozatosan megérthetjük személyiségünk mélyebb jelentéseit és új módon közeledhetünk nehézségeink megoldásához

A kognitív –és séma terápiák a másik oldalról közelednek, segítik a jelenben, az itt és most szituációkban keletkező tudatos gondolatok torzulásainak, hibáinak felismerését és a múltból fakadó alapsémák tudatba történő beemelését és megmunkálását.

A problémák megértésének folyamata lehet rövid, de néha hosszadalmas is, ami az elején talán félelmetes és az igazságokat látva fájdalmas is az ember számára. Az önismereti munka olykor igen kemény út, máskor pedig szinte felemeli az embert. Mindannyian tapasztaltuk már, hogy valami miatt nem tudtunk jól aludni, és ha éjszaka felébredtünk, talán szorongás, nyugtalanság is megjelent bennünk.

Útmutatás

Azonban ahogy először szürkülni kezdett, majd a sötét kezdte átadni a helyét a fénynek, úgy váltunk egyre nyugodtabbá, derűsebbé és el tudtuk kezdeni napi céljaink megvalósítását. Így van ez az önismereti munkában is, ahogy megismerjük védekező mechanizmusainkat, mögé nézünk és egyre több minden kitisztul előttünk, úgy egyre biztosabb léptekkel és belső nyugalommal haladunk az önmegvalósítás felé.

Minden Sors megvalósításában ott van sok lehetőség. Akár jó, vagy balsors jelenleg az osztályrészünk, tudnunk kell, hogy egy idő után a Sors kereke fordul. Ebben segíthet mindaz, amit pszichoterápia közben átérzünk, végig gondolunk, kimondunk, vagy akár meg is cselekszünk. Valójában minden történés egy tanulási lehetőség, és ha megtörténik a belső megértés, akkor megérkezik a „kegyelmi állapot”, azaz megnyílik előttünk az út, amit addig hiába kerestünk.

Mi tehát a boldogság kulcsa?
Ismerd meg önmagad! Ekkor megismered valós érzéseidet, szándékaidat, egész személyiségedet és tudatosabban haladhatsz céljaid megvalósítása felé.

Tel: 06 20 565 5152 Email: janovszki.gabriella@gmail.com 

Egyéni óradíja: 18.000.- Ft/óra