Az egyéni életút során számos olyan helyzet adódik, amely nehézséget jelent, mert minden embernek más és más a megoldási eszköztára. Ezek a felmerülő nehézségek az élet különböző területeit érintik. Ez lehet a családi tér – családi, párkapcsolati konfliktusok, válás, stb. Lehet a munkahely tere – munkahelyi konfliktusok, munkahely elvesztése, lehet egy komolyabb betegség, egy szeretett személy elvesztése iránti gyász, életközépi válság, illetve bármilyen belső konfliktus, mely az egyénen belül zajlik – amit ő nehéz tehernek él meg. Az érzelmileg megterhelő helyzeteket egyedül átvészelni nem könnyű, hisz gyakran a teljes belső erő mozgósítására szükség van a megoldáshoz, de van mikor ez is kevés. A megoldatlan konfliktus, a kellemetlen élmény az életminőséget rombolja, az ezek mentén megjelenő stressz pedig rontja a hétköznapi életet. Ekkor merülhet fel a kérés egy külső segítség igénybevételére, ahol egy empatikus, elfogadó, ítéletmentes légkörben lehetőség van bármilyen probléma kimondására. A segítő szakember megérti a kliensben zajló folyamatokat, azt kifejezi, tükrözi, biztatja, tartja a szemkontaktust, és ezzel egy időben pozitív a testbeszéde, mellyel a másik fél érezheti az elfogadást, azt az érzést, hogy bátran kifejezheti, ami nyomasztja, nem kerül megítélés alá. Egy-egy válságos helyzettel való sikeres megküzdés eredménye az, hogy a személyiség erősebbé válik, hisz beépül az a meghatározó élmény, hogy „képes vagyok tenni önmagamért, képes vagyok a saját életem alakítására.” A beszélgetések eredményeként a segítséget kérő ember önbizalma, önbecsülése nő, rálát a vele történtek hátterére, azok összefüggéseire, a fennálló játszmák szerkezetére. A közös munka során fejlődik a problémamegoldó képessége is, nő a problémái megoldásainak az eszköztára, amit a hétköznapokban is alkalmazhat, így lehetősége nyílik egy letisztultabb, játszmáktól mentes minőségi életre. A munkám során többféle módszert használok, mely kiválasztásához az adott probléma jellege, illetve a kliens személyisége adja meg a kiindulópontot. A tanulmányaim során egy fontos mérföldkő volt a logoterápia, mint segítői módszer elsajátítása, amit azóta is szívesen alkalmazok. A logoterápia az ember értelemkeresésével foglalkozik, és kimondja, hogy sok-sok emberi probléma mélyén az értelmes élet hiánya rejlik. Az értelemkeresés egyénileg más és más, hisz ami az egyik ember számára értelmet jelent, azt a másik ember már teljesen másképp éli meg, ki-ki saját élettapasztalata mentén. Ez a módszer egyénileg keresi az egyes emberek életének kiteljesítését. Az egyéni életútban, ha problémák, nehézségek adódnak, fontos felszínre hozni, hogy a megvalósított életet az egyéni kiteljesedés, a belső tűz motiválta-e, avagy egy külső elvárásnak próbált az illető megfelelni. Ezek a problémák sokszor az életközépi válság időszakával esnek egybe, akkor kerülnek felszínre, amikor az emberek nagy része elgondolkodik azon, „vajon azt az életet élem, ami tényleg az én életem vagy valami egészen mást?”. A kiégés, a depresszió is gyakran erre vezethető vissza. Az általam elsajátított módszereket mindig közel éreztem magamhoz, úgy gondolom, hogy igazán akkor tud valaki jó módszert alkalmazni, ha az közel áll a személyiségéhez, saját magán korábban már azt „letesztelte”, alkalmazta. A biblioterápia, azaz irodalomterápia elsajátítását is ilyen indíttatásból kezdtem el, miután megtapasztaltam a módszer erejét biblioterápiás saját élmény kapcsán. Az egyes irodalmi művek, novellák révén az ember távolabb kerül a saját problémájától, mintegy kívülről tudja azt szemlélni, képes távolabbról is ránézni arra, amiben benne van, hisz a túlzott bevonódás akadályozza a rálátást a valódi problémára. Így, miközben véleményét az olvasottakról elmondja, az egyben felszínre hozhatja addig ki nem fejezett gondolatait, érzéseit, melyek immár a megoldás irányát is jelezhetik számára. A szociológusi tanulmányom segítségével a mai társadalom működését ismertem meg, s így sok-sok felmerült kérdésre találtam meg itt a választ. Úgy gondolom, mindenképp fontos az emberre úgy rátekinteni, hogy egy család, egy társadalom tagja, s problémája nem független a környezettől, a közegtől, melybe beleszületett, melyben éli az életét. Ennek kapcsán éreztem rá arra, hogy mennyire fontos az egyéni problémát rendszerszinten kezelni, erről az oldalról rálátni, hisz mélyreható, valódi változás csak ennek az összefüggésnek a figyelembe vételével érhető el. Az érzelmi alapú mediáció elsajátítását azért éreztem fontosnak, mivel sokszor a kapcsolatipárkapcsolati problémák mélyén a valódi gyökérprobléma az érzelmek elfojtása, melyről sokszor a benne lévőknek látszólag nincs is tudomása. Például amíg a felszínen a probléma egy „logisztikai” problémaként van jelen, addig az egy szinttel lejjebb, a mélyben az egy érzelmi hiány manifesztációja, annak külső megjelenése. Ezáltal ha felszínre kerülnek a fájdalmas, ki nem mondott érzések, melyek a probléma gyökerét jelentik, akkor maga a konfliktus is okafogyottá válik, hisz az érzés ki lett mondva, nem „kiált” megoldásért, azaz nem jelenik meg játszmaként egy konfliktusban. A játszmák mindig egyegy ki nem mondott érzés helyett vannak, hisz látszólag könnyebb játszmázni egy helyzetben, mint elmondani, hogy „mi fáj nekem”. Ez azért is nehézség, mivel nem jellemző a kultúránkra az érzelmek kimondása, azok természetes megjelenése a kapcsolatokban. S hogy miért nem? Mert az egyben a sebezhetőséggel is párosul, s az emberek többsége nem szeret sebezhetővé, védtelenné válni, fél a kiszolgáltatottságtól – ehelyett vannak a játszmák, melyek a „győztes” számára egyféle dominanciát jelentenek a másik fél felett. Ugyanakkor azt kevesen érzik, kevesen tudják, hogy a dominancia megszerzése, a „győzelem” a másik fél felett nem jelent valódi győzelmet, hisz a győzelem nem jelenti a partnerek egyenlőségét, ha nincs egyenlőség, akkor marad az alá-fölérendeltségi viszony, ami a minőségi párkapcsolatot lehetetleníti el. S végül, de nem utolsósorban a szexológiai konzultáció során is felszínre kerülnek a párkapcsolat mélyén rejlő konfliktusok, a ki nem mondott érzések, melyek gyakorta a szexuális problémák okozói is. Ha úgy érzi, hogy bemutatkozásom alapján segíteni tudok Önnek, várom szeretettel a jelentkezését.

Módszerek:

személyközpontú segítői beszélgetés,

kognitív és sématerápiás elemek használata,

logoterápiás fókuszú segítői beszélgetés,

fejlesztő biblioterápia alkalmazása,

párkapcsolati mediáció,

transzperszonális elemek használata,

szexuális tanácsadás

Problémakörök:

egyéni önismeret fejlesztése,

társadalomismeret fejlesztése,

értelemkeresés, problémák értelmének megtalálása,

családi nehézségek miatti pszichés megterhelés,

belső konfliktusok kezelése, válsághelyzetek kezelése,

életközépi válság, egyéb válságok kezelése,

önértékelési problémák kezelése, önbecsülés fejlesztése,

asszertív kommunikáció, kommunikáció fejlesztése,

szexuális és párkapcsolati problémák kezelése,

válás, veszteség feldolgozása,

indulatkezelési nehézségek mögötti problémák feltárása,

kapcsolatteremtési nehézségek, kapcsolati játszmák kezelése,

teljesítménnyel, elvárásokkal kapcsolatos problémák kezelése,

pszichoszomatikus problémák,

spirituális útkeresés

Még ezen kívül sok-sok más probléma, melyek leírására itt nem jut hely, de szívesen segítek a megoldás keresésében.

Hiszek abban, hogy a problémák, nehézségek mögött megtalálhatjuk ezek értelmét!

 

Óradíj: 

Felnőtt konzultáció/terápia: 17.000.- Ft

Pár- és családkonzultáció/terápia: 24.000.- Ft