Bár a pszichológia iránti érdeklődésem hosszú múltra tekint vissza, első diplomámat nem ezen a területen, hanem magyar-filozófia szakon szereztem a Debreceni Egyetemen. A pszichológia szakot végül egy későbbi életszakaszban – már némi élettapasztalat birtokában – nyílt módom elvégezni, a Károli Gáspár Egyetem nappali tagozatán. Ezt követte a klinikai szakpszichológia képzés Pécsen, melynek végeztével felnőtt szakirányon sikeres klinikai egészségügyi szakvizsgát tettem.

A magánrendelés keretein kívül szociális területen, alapellátásban is dolgozom. Ez a munka lehetővé teszi számomra, hogy a legváltozatosabb csoportokkal dolgozzam: értelmi fogyatékossággal élő felnőttek, pszichiátriai betegek, idős (akár demenciában érintett) emberek – vagy éppen a sajátos kihívásokkal szembesülő hozzátartozóik jönnek hozzám.

Mélyen hiszek az ember fejlődési képességében. Vallom és tapasztalom, hogy a terápiás folyamat kölcsönös elköteleződésében, a közös munka eredményeként a segítségért forduló, nehézségekkel küzdő ember új erőre kaphat, új utakat nyithat meg életében. A pszichológiai munka megadja egy olyan nézőpontváltás élményét, mely segíthet elhárítani még a korábban áthághatatlannak tűnő akadályokat is, hogy lehetőség nyíljon egy új, egészségesebb, teherbíróbb egyensúly kialakítására az érintett életében.

 

Módszerek:

alap pszichoterápia, szupportív terápia,

krízisintervenció,

autogén tréning,

sématerápia, sémamódok,

párterápia,

mindfulness (tudatos jelenlét) alapú módszerek,

mindfulness-alapú kognitív tréning,

MBCT, dialektikus viselkedésterápia – DBT,

állatasszisztált terápia (jelenleg csak intézményi keretek között)

 

Problémakörök:

személyiségdiagnosztika

önismereti fejlődés, önértékelés, önbizalom,

kötődési nehézségek, kapcsolati zavarok,

kapcsolatteremtési nehézség,

érzelem- és indulatszabályozási nehézségek,

személyiségzavarok, borderline, nárcisztikus,

pszichiátriai zavarok alap-pszichoterápiája

életszakaszok krízisei, életkezdés, életközép, lezárások krízisei,

gyászfolyamat kísérése,

stresszkezelés, szorongások,

pánik, fóbiák,

együttélés fogyatékkal élő/tartósan beteg/pszichiátriai zavarban szenvedő családtaggal

Hiszek az ember fejlődési képességeiben, még nehézségek közepette is!

 

Óradíj: 

Felnőtt konzultáció/terápia: 20.000.- Ft