Személyiség fejlődés elakadásai, melyet a környezet erőteljesebben érzékel, mint az, aki a problémával küzd, bár tudjuk, hogy neki vannak belső problémái.

Személyiségbeli elakadás

 

  • Érzékenység a sérelmekre, megbocsátási képtelenség, gyanakvás, az élmények eltorzítása, semleges, vagy baráti helyzetek ellenségesnek megélése – szenzitiv, paranoid személyiség.
  • Visszahúzódás szociális helyzetektől és érzelmi érintkezésektől, magányosságra, introspekcióra való hajlam, érzések és ezen belül az örömök limitált átélése – skizoid személyiség.
  • Társadalmi szabályok figyelmen kívül hagyása, hűvös közömbösség és részvétlenség mások érzéseivel szemben, alacsony frusztrációs tolerancia, agresszió, erőszakos cselekmények – antiszociális, aszociális, szociopátiás személyiség.
  • Impulzív cselekedetek, kiszámíthatatlan hangulat, érzelmi kitörések, impulzus kontroll hiánya, a következmények figyelmen kívül hagyása, másokkal folyamatos konfliktusok – impulzív személyiség. Emellett az énkép, a célok, a belső preferenciák zavara, krónikus üresség érzés, intenzív és labilis kapcsolatok, öndestruktív viselkedések – borderline személyiség.
  • Saját fontosságának, különlegességének felnagyítása, csodálat elvárása, feljogosultság érzése, fantáziálás határtalan sikerekről, hatalomról, mások felé empátia hiánya, irígység, mások kihasználása – nárcisztikus személyiség.
  • Felszínes, labilis érzelmi élet, teátrális viselkedés, az érzelmek eltúlzott kifejezése, egocentrizmus, mohóság, az elismerés és figyelem állandó keresése – hisztrionikus személyiség.
  • Nagyfokú rendszeretet, tökéletességre, perfekcionizmusra való törekvés, rugalmasság és hatékonyság hiánya, állandó utóellenőrzés, túlzott lelkiismeretesség, kapcsolataiban kontrollra való törekvés – kényszeres, obszesszív-kompulzív személyiség.
  • Szociális gátoltság, félelem a meg nem feleléstől, megítéléstől, túlérzékenység a kritikával szemben, állandó feszültség, bizalmatlanság, társas kapcsolatok kerülése, belső sóvárgás az elfogadás iránt – szorongó, elkerülő, averzív személyiség.
  • Passzív függőség másoktól, túlzott igény mások támogatására, másokba kapaszkodás, önmaga alárendelése, önmaga feladása, félelem az egyedülléttől – dependens személyiség.
  • Passzívan halogat, nem teljesíti feladatait, makacs, pesszimista és sértődákeny. Az elvárásokkal szemben passzívan ellenáll, ebben jelenik meg elfojtott agressziója. Úgy tesznek, mintha csinálnák, de valójában ők a nagy ellenszegülők – passzív – agresszív személyiségzavar