A hipnózis jellemzői:

 • A hipnózis módosult tudatállapot. A szó a görög “hypnos” (alvás) szóból származik.
 • Mélyebb tudatszintre, belső tudatalattink világába merülünk.
 • Problémáink nagy része, tudatalatti világunkban raktározódik.
 • A figyelem befelé, a saját élményekre irányul.
 • A képzelet élénkebbé válik.
 • A gondolkodás kevésbé racionális.
 • Az érzelmek kerülnek előtérbe.
 • Nyitottság jön létre a szuggesztiókra és a tünetek enyhítésére.
Hipnózis terápia

A hipnózis hatásai:

Hatékony módszer a gyógyítás, a tanulás, a teljesítményfokozás és sport területén egyaránt.

 • Megkönnyíti a múltban átélt és többnyire elfojtott, traumatikus élmények felszínre kerülését valamint feldolgozását. Ezáltal csökkenthetjük, illetve teljesen meg is szüntethetjük ezek negatív hatását jelenlegi életünkre.
 • Jól alkalmazható rejtett potenciáljaink, pozitív erőforrásaink mozgósítására.
 • Új tanulási folyamatokat indít el, új képességek bontakoznak ki.
 • Az emberi agy a korábbi élményeket, tapasztalatokat új összefüggésben értelmezi.

A hipnózis terápiás célokra történő alkalmazása a hipnoterápia:

 • A tudatos kontroll ilyenkor is működik, senki nem viselkedik az akarata ellenére.
 • A direkt szuggesztiókat a tünetek csökkentésre használjuk.
 • A megengedő módszerek a páciens egyéni problémáihoz alkalmazkodnak, a pácienst követik.
 • A terapeuta és a kliens között feltétlen elfogadás, bizalommal teli kapcsolat alakul ki.
 • A kapcsolat az ideális szülő- gyermek közti légkörre jellemző, ezért alkalmas a belső hiányok feltöltésére.
 • A korai traumák felszínre és feldolgozására kerülnek.
 • A befolyásolás célja a gyógyítás.