Célunk, hogy jól képzett pszichológus, szakpszichológus és terápiás végzettségekkel rendelkező szakemberek tudjanak hatékony segítséget nyújtani a hozzánk forduló különböző kérdésekkel és/vagy problémákkal rendelkező embereknek.

Janovszki Gabriella

Szakmai vezető

Egyéni óradíja: 20.000.- Ft/óra

Felnőtt és gyermek klinikai szakpszichológus, szakpszichoterapeuta: integratív terapeuta, hipnózis, módosult tudatállapot terápiák, imaginációs módszerek, KIP, egostate, NLP, kognitív – és sématerápiás eszközök, analitikus feltáró rövid terápia, fókusz terápia, relaxációs módszerek, autogén tréning, meditáció, egyéni családállítás, párterápia, jelen helyzetek krízis kezelése, múltbéli traumák és nevelési hibák feltárása

Email cím: janovszki.gabriella@gmail.com, vagy jabaga@vipmail.hu

Tomor-Libor Zsanett

Okleveles pszichológus, autogén tréning gyakorlatvezető vagyok, jelenleg szimbólumterápiás képzésben veszek részt. Alkalmazott módszereim között nagy hangsúlyt kapnak a különféle relaxációs és imaginációs gyakorlatok, valamint kognitív módszerek. Gyermekek esetén szívesen alkalmazok meseterápiás, játékterápiás, rajzterápiás eszközöket. Ebben segíthetek gyermekek és serdülők esetén: indulatkezelési problémák, beilleszkedési problémák, szorongás, válás a családban, pályaválasztás, családi konfliktusok, stresszkezelés, önismeret fejlesztése. Ebben segíthetek felnőtteknek: életvezetési és párkapcsolati nehézségek, stresszkezelés, szorongás, konfliktuskezelés, kiégés, gyermeknevelési nehézségek, önismeret

Béres Orsolya

Okleveles pszichológus. Alkalmazott módszerek: kognitív viselkedésterápiás elemek használata, szupportív technikák, relaxációs eljárások, sématerápiás elemek. Problémakörök: önismeret, párkapcsolati vagy családi nehézségek, gyermek és serdülő terápia.

Kovács Évi

Okleveles pszichológus jelölt kognitív és neuropszichológia szakirányon, kineziológus, komplex integratív terapeuta jelölt: szimbolumterápia, hipnózis, autogén tréning, One Brain kineziológia. Témakörök, amelyekben segíteni tudok: életvezetési, párkapcsolati, munkahelyi problémák, stresszkezelés különböző módszerekkel, pályaorientációs tanácsadás, karrierváltás, kiégés, személyiségfejlesztés.

Óradíj: 14.000 Ft/óra

Csanádi Fanni

Okleveles pszichológus, CBT konzultáns jelölt, autogén tréner jelölt, brief coach, team coach. Alkalmazott módszerek: személyközpontú szemlélet, kognitív- viselkedésterápiás elemek használata, pszichodramatikus módszerek alkalmazása, relaxációs eljárások, szupportív technikák, megoldásfókuszú coaching munka, fiatal felnőttek és felnőttek pszichológiai tanácsadása.

Óradíj: 13.000 Ft/óra

Sever Zsófia

Okleveles pszichológus,klinikai gyermek és ifjúsági szakpszichológus jelölt. Módszereim Gyermekeknek mese, játék és személyiségükhöz igazodó kreativ technikák. Tinédzsereknek személyre szabott verbalitás centrikus kreatív, kognitiv módszerek. Fiatal felnőtteknek rendszerszemléletű tanácsadás ,életkezdési és párkapcsolati, valamint családi problémák kezelése. Indulatkezelés, kommunikáción alapuló szociális készségfejlesztés.

Óradíj: 13.000-14.000 Ft/óra

Burai Ilona

Okleveles pszichológus, tanácsadó szakpszichológus-jelölt, autogén tréning gyakorlatvezető, képzésben lévő családterapeuta. Egyéni, pár-és családkonzultáció, 4-5 alkalmas serdülőkonzultáció, relaxációs technikák, kognitív viselkedésterápiás, sématerápiás, családterápiás és individuálpszichológiai eszközök; gyermekeknek meserelaxáció, meseterápiás, művészetterápiás eszközök, báb- és játékterápiás eszközök. Problémakörök: önértékelés, szorongás, stresszkezelés, önbizalom, önérvényesítés, önismeret, családi és párkapcsolati problémák, nevelési tanácsadás, életkezdési és életközépi nehézségek, gyermekek esetében magatartási és beilleszkedési nehézségek, szorongás, önbizalom, indulatkezelés, érzelmi intelligencia, iskolaérettségi vizsgálat, intelligencia-vizsgálat, tanulásmódszertan

Óradíj: 14.000 Ft/óra

Gyermek -és kamasz terápiák óradíja: 13.000 Ft

Kun Orsolya

Okleveles pszichológus. Alkalmazott módszerek: autogén tréning, egyéb relaxációs technikák, meseterápia, szimbólumterápia, mélylélektani meditáció, kognitív technikák, életvezetési tanácsadás, vállalkozás indítás, szorongás, pánik reakció, párkapcsolati elakadás, konfliktus kezelés, önértékelési problémák, gyász munka, felnőtt, kamasz és gyermek tanácsadás, rajz, művészetterápia, világ, játék terápia sport szakpszichológus, sport pszichológiai felkészités.

Óradíj: 14.000 Ft/óra

Gyermek -és kamasz terápiák óradíja: 13.000 Ft

Nagy Éva

Okleveles pszichológus, felnőtt klinikai- és egészségpszichológia szakirány. Módszerek: Kognitív terápia, szorongás, pánik,életvezetési, és párkapcsolati elakadások, életkezdésbeli folyamatok, és szülőktől való leválás, mélylélektani, és C.Jung analitikus módszerek, valamint művészet, és meseterápia. Problémakörök: önismeret segítése (egyéni és csoportos), életvezetéssel kapcsolatos elakadások feltárása és kezelése, önértékelési problémák, stresszkezelés, konfliktuskezelés, kiégés, karrierrel kapcsolatos problémák, pályaválasztás, kommunikációs tréning, életközépi vagy életkezdeti válság, gyász- és veszteség feldolgozás (pre- és perinatális gyász).

Óradíj: 14.000 Ft/óra

Filep Imre

Okleveles pszichológus, család – és párterapeuta jelölt. Problémakörök:  párkapcsolatban felmerülő nehézségek, párválasztásban való elakadás, önbizalomhiány, motivációhiány,  válás mentén felmerülő nehézségek, gyermekneveléssel kapcsolatos problémák, veszteségfeldolgozás, stresszkezelés, krízishelyzet, és önismeret. Alkalmazott módszerek és eszközök: személyközpontú megközelítés, kognitív torzítások feltérképezése és átkeretezése, rendszerszemlélet, narratív terápiás fókusz.

Óradíja: 14.000.- Ft/óra

Horváth Andrea

Okleveles pszichológus, fókusz módszer (belső biztonság, belső gyermek, testi-lelki harmónia), érzelem fókuszú terápiás módszerek, személyközpontú terápiás szemlélet, kognitív technikák. Problémakörök: pályaválasztás- útkeresés, stressz és szorongásos panaszok, konfliktuskezelés, önismereti folyamat és testi-lelki harmónia megteremtése.

Óradíja: 14.000.- Ft/óra

Balázs Regina

Okleveles pszichológus, kamasz és fiatal felnőtt korcsoporttal foglalkozom. Módszerek: NLP- Neuro-Lingvisztikus Programozás, KIP- Katathym Imaginatív Pszichoterápia, Relaxációs technikák(pl. progresszív relaxáció), Coaching, sportszakpszichológus jelölt.

Óradíj: 13.000 Ft/óra

Kemény András

Okleveles egészségpszichológus, komplex integratív terapeuta jelölt. Pszichodinamikus és integratív szemlélet,  imaginációs technikákat, KIP, életvezetési tanácsadás, elakadások kezelése, önismeret fejlesztés, szorongás és stresszkezelés, kapcsolati nehézségek, önbizalom fejlesztés, kommunikációs készségfejlesztés, tudatos jelenlét (mindfullness) vezetés.

Óradíja: 14.000.- Ft/óra

pszichológus zugló

Domján Mónika

Okleveles pszichológus, szakpszichológus: egyéni és csoportos önismeret, életvezetési tanácsadás, kríziskezelés, válság -és asszertív kommunikációs tréner, kognitív technikák, párkapcsolati nehézségek tréner, áldozatok, bántalmazottak pszichológiai ellátása, NLP practicioner, pszichoszomatika pszichológiai ellátása, szomatodráma játékvezető, szomatodráma egyéni konzulens, egyéni coaching szakember

Óradíja: 14.000.- Ft/óra

Makrai Krisztina

Okleveles pszichológus, tanácsadó szakpszichológus, Life Coach. Módszerek: autogén tréning-relaxációs eljárások, módosult tudatállapotok, szimbólumterápiák, KIP,  NLP-terápia, pszichoszomatika pszichológiai ellátása, szomatoterápiás/bodymind módszerek, Théta healing, Memory source healing technikák, transzperszonális módszerek, spirituális krízis kezelés, tudattalan traumák feltárása, kamaszok pszichológiai ellátása (14-19 éves korig)

Óradíja: 14.000.- Ft/óra

Révész Zsuzsanna

Okleveles pszichológus. Szak/Specializáció: pszichológiai tanácsadás és beavatkozás szak. Módszerek: komplex integratív pszichológiai eszközök, módosult tudatállapot, katathym imaginatív pszichológiai ellátás (KIP), egostate, NLP, kognitív technikák, egyéni önismereti ÉS mentálhigiénés folyamatok vezetése, trauma kezelés, áldozatok, bántalmazottak pszichológiai ellátása, felnőtt és kamasz tanácsadás, pályaorientáció, szervezetfejlesztési, vállalkozáskezdési tanácsadás

Óradíja: 14.000.- Ft/óra

Bíró Éva Gabriella

Okleveles pszichológus: integratív hipnoterapeuta, módosult tudatállapot terápiák,  imaginációs módszerek, KIP, NLP, egostate, relaxációs tréningvezető, jógaoktató, drámapedagógus, monodráma, kognitív és sématerápiás eszközök, fókusz terápia, bodywork terápia, életvezetési tanácsadás, kríziskezelés, egyéni és csoportos önismeret

Óradíja: 14.000.- Ft/óra

Szabó Beáta

Okleveles pszichológus, filozófus, felnőtt klinikai szakpszichológus jelölt: jelen helyzetek krízis kezelése, kognitív – és viselkedés terápiák, sématerápiás módszerek, múltbél nevelési hibák és traumák feldolgozása,  relaxációs terápiák, autogén tréning, párkapcsolati nehézségek, kommunikációs készségfejlesztés, asszertív kommunikáció, életvezetési tanácsadás,  egyéni és csoportos önismeret

Óradíja: 15.000.- Ft/óra

 

Brockhauser Ildikó

Okleveles pszichológus. Módszerek: párterápia, családterápia, relaxáció, imagináció, DREAM (rövid dinamikus terápia), 4 üléses serdülő konzultáció, múltbéli traumák feltárása Jelen helyzetek krízis kezelése, önismeret mélyítése, egyéni és családi életvezetéssel kapcsolatos elakadások és krízisek feltárása és kezelése, párkapcsolati és családi kommunikáció segítése, pszichológiai konzultáció kamaszok számára, gyászfeldolgozás támogatása, művészetterápia, meseterápia

Óradíja: 14.000.- Ft/óra

Gyermek -és kamasz terápiák óradíja: 13.000 Ft

Rozsnyik Borbála

Okleveles pszichológus, felnőtt klinikai és egészségpszichológia szakirány, aktív-analitikusan orientált tanácsadó-jelölt, zeneterápiás módszerek, kognitív technikák, relaxációs módszerek, mindfulness, iskolapszichológusi ellátás, serdülőkkel, fiatal felnőttekkel való pszichológiai munka, egyéni önismeret, életvezetési tanácsadás, önbizalom fejlesztés, kommunikációs készségfejlesztés, fókusz technikák.
Óradíja: 14.000.- Ft/óra