Mindannyiunk életében előfordulhat, hogy olyan nehézségekkel találjuk szembe magunkat, amelyekkel nem tudunk megküzdeni.

 • Elakadunk egy probléma helyzetben.
 • Korábbi megoldási módjaink nem működnek.
 • Az új megoldásokat pedig még nem tudjuk megtalálni.
 • Gondok merülhetnek fel tanulmányainkban, vizsga -vagy egyéb teljesítmény helyzetekben.
 • Nehézséget érzékelhetünk munkánkban: az állásinterjús helyzettől, a napi megmérettetésen át, a kiégés szindrómáig. Vagy megrekedünk saját vállalkozásunk előmozdításában, nem találjuk erőforrásainkat.
 • Megjelenhetnek életünkben kapcsolati problémák: a családban, a baráti kapcsolatokban, a párkapcsolatban.
 • Alkalmazkodási nehézségek léphetnek fel új helyzetekben: pl. új munkahelyen, hosszabb külföldi tartózkodás során.
 • Veszteségélmények érhetnek bennünket.
 • Erős érzelmek és indulatok keríthetnek hatalmukba és megélhetjük, hogy viselkedésünket nehezen tudjuk szabályozni.
 • Minden helyzetben közös az, hogy érzékeljük a nehézséget, elakadást, de lélekszinten egészségesnek érezzük magunkat.
 • A lelki folyamatainkra való figyelés segíti érzéseink, gondolataink, testi – és viselkedésbeli megnyilvánulásaink pontosabb megismerését. Ezt nevezzük önismereti útnak. Ilyenkor a problémák gyökerét önmagunkban keressük.

Mi a pszichológiai konzultáció, vagy tanácsadás?

 • A pszichológiai tanácsadást „nem tanácsok adásának” tekintik. Igazi értéke annak van, amiért megdolgozunk, nem pedig annak, amit készen kapunk, mint egy receptet.
 • Alapvető a feltétel nélküli elfogadás, ami növeli a kliens önbecsülését.
 • A pszichológus empatikus figyelemmel kísér, melynek következtében a kliens jobban megérti, mi zajlik benne.
 • Gondoskodó attitűd jellemzi, ami segíti a kliens öngondoskodásának, önelfogadásának kialakulását is.
 • A kliens újra és újra megfogalmazza elakadásait, problémáit, a pszichológus segíti tájékozódását, nyitott kérdéseket tesz fel, tükrözi, visszajelzi megértéseit, kíséri őt az útján.
 • A kliensnek lassan elindulnak saját felismerései, egyre újabb belátások jönnek létre benne és keresni kezdi saját válaszait és saját megoldásait élete nehézségeiben.
 • Egyre jobban megérti jelenlegi működésmódjait, valamint megtalálja ezek múltbéli modelljeit, sémáit.
 • A hiteles, őszinte kommunikáció segíti, hogy a kliens jobban megérthesse és integrálhassa saját Énjét.

Az egyéni pszichológiai konzultáció, tanácsadás során négyszemközti helyzetben, teljes diszkréció mellett van lehetőség dolgozni a személyes problémákon. Az ülésekre általában heti rendszerességgel kerül sor, alkalmanként 50 percben.

A csoportos pszichológiai tanácsadás adott témák mentén szerveződik, pl. önismeret vagy egyéb társas készségek fejlesztése. Kiscsoportos formában történik, ami 8‑15 fő közötti létszámot jelent.

Egyéni tanácsadás javasolt, ha egy-egy problémát nagyobb mélységben szeretnénk feltárni (pl. veszteségélmény feldolgozása). Csoportos tanácsadás akkor lehet hasznos, ha a problémánk megoldásában inkább a társaktól jövő visszajelzések illetve a társak viselkedésének a megfigyelése vihetnek előre (pl. asszertivitás fejlesztése).

A 8-10 alkalmas konzultációs rendszer 2-3 hónap elköteleződést jelent a kliens számára. A pszichológiai munka nem csodaváráson alapul. A konzultációkon fontos heti rendszerességgel részt venni. A nagyobb kihagyások ugyanis visszavetik a konzultációs folyamatot, és lassítják várólistánk kezelését is.–